20th anniversary celebrations of the Hungarian Patchwork Guild

Slide 11

На изложби 20th anniversary celebrations of the Hungarian Patchwork Guild  која се одржавала од  05.11.2009. do 08.11.2009.  у Будимпешти, на којој су учествовале све земље Европе, позвана сам од стране организатора да представлјам Србију са своја три рада