Bernina Creative Center of Serbia

Slide 5
Slide 5
Привредна комора Србије, у организацији  Bernina Creative Center of Serbia  дана 27.08.2008. представљена је швајцарска компанија Bernina. Тим поводом изложен је рад Queen.