DOMO EXPO BALKAN 2008

Slide 4
Рад под називом Quin je изложенa на петом међународном сајму текстила под називом DOMO EXPO BALKAN 2008 на штанду Bernina Creative Center of Serbia“